TJÄNSTER

Vi kan erbjuda allt inom fastighetsskötsel och vi har lång erfarenhet. Vi har därför stor förståelse för vilken ansvarsfull uppgift bostadsrättsföreningens styrelsen har.

 

Vi skräddarsyr avtal efter våra kunders behov. Tillsammans med oss kan ni själva bestämma vilka tjänster som passar just Er.

BYGGNADER

 

 

 

Vi tar tillsammans med Er fram rutiner för tillsyn av hela fastigheten så som tvättstuga, fläktar, belysningar mm.

 

Vi kan hjälpa till med att styra ert värmesystem på bästa sätt.

 

Om det mot förmodan händer något akut kan vi snabbt vara på plats och åtgärda fel.

 

SBA (Systematiskt BrandskyddsArbete)

Vi hjälper föreningar att ta fram och genomföra delar av brandskyddsarbetet.

MARK
Trädgården är för oss ansiktet utåt. En prydlig utemiljö gör att de boende och alla gäster känner sig välkomna.


Vi kan erbjuda  snöröjning och halkbekämpning av högsta kvalité. För oss är det viktigt att kunden känner sig nöjd med resultatet av vår insats, inte bara för att vi gör det snabbt och bra utan också för att kostnaden blir låg.


Vi kan hjälpa till med administration av kölistor och bokningar av parkeringsplatser.STÄD
Att det ska vara rent och snyggt i trapphus och allmänna utrymmen kan ju kännas som en självklarhet. Detta brukar ofta vara det som styrelse/ledning får mest klagomål om.


Vi samarbetar med en städfirma som har lång erfarenhet och är väldigt omtyckta i våra områden. Att vi har ansvaret för städningen medför snabba och effektiva ändringar av rutiner vid eventuella klagomål.


Klottersanering genomförs dels med egen personal men också tillsammans med underentreprenörer.